Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien. Checklists verdeeld in handige categorieën Wonen, Werken, Gezin, Vakantie en Gezondheid
Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Latijnse begrippen


 • AC: Anno Christi (in het jaar van Christus)
 • AD: Anno Domini (in het jaar onzes Heren)
 • AF: Anno Futuro (volgend jaar)
 • AH: Anno Hodie (op de dag van vandaag)
 • AI: Ad Interim (tussentijds)
 • AM: Anno Mundi (in het jaar der wereld)
 • AM: Ante Meridiem (in de voormiddag)
 • BC: Before Christ
 • CQ: Casu Quo (in het geval dat)
 • CS: Cum Suis (met de zijnen)
 • CV: Curriculum Vitae
 • DD: De Dato (daterend van)
 • DG: Deo Gratias (God zij dank)
 • DV: Deo Volente (als God het wil)
 • EO: Ex Officio (ambsthalve)
 • EP: Ex Professo (beroepshalve)
 • IC: In Casu (in dit geval)
 • IE: Id Est (het is)
 • IM: In Memoriam (ter herinnering)
 • LS: Lectori Salutem (de lezer heil)
 • MM: Memento Mori (gedenk te sterven)
 • MM: Mutatis Mutandis (veranderen wat veranderd moet worden)
 • NB: Nota Bene (let goed op)
 • NN: Nomen Nescion (ik weet de naam niet)
 • PD: Pro Deo
 • PM: Post Meridiem (na de middag)
 • PM: Pro Memorie (ter herinnering)
 • PS: Post Scriptum (naschrift)
 • QED: Quod Errat Demonstrandum (wat bewezen moest worden)
 • QEF: Quod Errat Faciendum (wat gedaan moest worden)
 • QQ: Qualitate Qua (in de hoedanigheid waarin)
 • RIP: Requiescat In Pace (opdat hij/zij ruste in vrede)
 • SPQR: Senatus Populusque Romanus (De senaat en het volk)
 • ST: Salvo Titulo (zonder vermelding van de (aanspreek)titel
 • SSTT: Salvis Titulis (zonder vermelding van (aanspreek)titels
 • VV: Vice Versa (heen en terug)
 • A posteriori (achteraf gedacht of vanuit de ervaring)
 • A priori (van vroeger of vóór de zintuigelijke waarneming)
 • Ad fundum (tot de bodem)
 • Ad infinitum (tot in het oneindige)
 • Alea iacta est (de teerling is geworden)
 • Amor omnia vincit (liefde overwint alles)
 • Anima sana in corpore sano (een gezonde geest in een gezond lichaam)
 • Bona fide (te goeder trouw)
 • Ars longa, vita brevis (kunst is lang, het leven is kort)
 • Carpe diem (pluk de dag)
 • Cave canem (wees op uw hoede voor de hond)
 • Caveat emptor (de koper zij op zijn hoede)
 • Cogito ergo sum (ik denk dus ik besta)
 • Condicio sine qua non (voorwaarde zonder welke het gevolg niet zou zijn)
 • Contradictio in terminis (tegenspraak in termen)
 • Cum laude (met onderscheiding)
 • De facto (in werkelijkheid)
 • Dictum factum (zo gezegd, zo gedaan)
 • Deus ex machina (God uit de machine)
 • Divide et impera (verdeel en heers)
 • Dubito ergo sum (ik twijfel dus ik besta)
 • Dulce et decorum est pro patria mori (het is zacht en eervol te sterven voor het vaderland)
 • E pluribus unum (één uit velen)
 • Ergo (derhalve, dus)
 • Errare humanum est (vergissen is menselijk)
 • Exempli gratia (bijvoorbeeld)
 • Festina lente (haast u langzaam)
 • Hodie mihi, cras tibi (heden ik, morgen gij)
 • Homo sapiens non urinat in ventum (een wijs man plast niet tegen de wind in)
 • In dubio (in twijfel)
 • In dulci jubilo (in zoete vreugde)
 • In optima forma (in optimale conditie)
 • In vino veritas (in wijn zit waarheid)
 • Ipso facto (door het feit zelf)
 • In spe (in de toekomst)
 • Mala fide (te kwader trouw)
 • Mea culpa, mea maxima culpa (door mijn schuld, mijn ergste fout)
 • Morituri te salutant (zij die gaan sterven, groeten u)
 • Linea recta (in rechte lijn)
 • Luctor et emergo (ik worstel en kom boven)
 • Nil volentibus arduum (niets is onmogelijk voor hen die willen)
 • Nomen est omen (een naam is een voorteken)
 • Nunc est bibendum (nu is het tijd om te drinken)
 • Ora et labora (bid en werk)
 • Omnia vincit amor (liefde overwint alles)
 • Pecunia non olet (geld stinkt niet)
 • Repetitio est mater studiorum (repetitie is de moeder van studeren)
 • Rideo ergo sum (ik lach, dus ik besta)
 • Sanis libris, vita lacuna (zonder boeken is het leven ledig)
 • Semper fidelis (altijd trouw)
 • Similia similibus curantur (soort zoekt soort)
 • Similia similibus dissolventur (gelijke zaken worden opgelost in gelijke zaken)
 • Stante pede (op staande voet)
 • Status quo (huidige status)
 • Quid pro quo (voor wat hoort wat)
 • Quod libet (zoveel als men wil)
 • Quo vadis (waar ga jij heen)
 • Quot capita, tot sensus (zoveel hoofden, zoveel zinnen)
 • Urbi et orbi (voor de stad (Rome) en voor de wereld)
 • Veni, vidi, vici (ik ben gekomen, ik heb gezien, ik heb overwonnen)
Start Populair Over ons Mail pagina