Checklist Emigreren
Paspoorten en/of rijbewijs laten verlengen (indien het op korte termijn verloopt). Eventueel kinderen bij laten schrijven in beide paspoorten.
Internationaal uittreksel geboorteregister van alle gezinsleden (moet u laten maken in uw geboorteplaats!) .
Internationaal uittreksel van huwelijksakte.
Maak voldoende pasfoto's en kopieen van de paspoorten.
In meeste landen regelt u een verblijfsvergunning als u geëmigreerd bent.
Overweeg of het nodig is uw diploma's te laten waarmerken en vertalen.
Uitschrijvingsbewijs bevolkingsregister 5 dagen voordat u emigreert. Misschien ook verstandig een bewijs van goed gedrag aan te vragen.
Let ook op eisen t.a.v. inenting van huisdieren, dit moet tijdig gebeuren.
Reisdocumenten (tickets, etc.) incl. reisverzekering regelen.
Zorg ook dat familie, vrienden, kennissen en instellingen op de hoogte zijn van uw emigratie (zie checklist Verhuizing doorgeven).
Organiseer voor uw gezin een afscheidsfeest (vergeet uw buren niet).
Controleer ook alle abonnementen (via oude rekeningen) en zeg deze op.
Vraag ook aan uw huisarts of behandelende specialisten of het mogelijk medische dossiers mee te nemen.
Opzeggen van onderhoudsabonnementen (cv, geiser, combiketel, schoorsteenveger, glazenwasser etc.)
Opzeggen gas, elektriciteit, water, kabel TV, telefoon, GSM, Internet.
Opzeggen kinderbijslag, bankrekeningen (neem een rekening courant of gebruik abonnement voor internet bankieren).
Annuleren of continueren verzekeringen, denk ook aan het inwisselen van winkelzegels, airmiles, spaarcoupons e.d.
Open alvast een internationaal e-mail adres (bijv. hotmail, gmail e.d.).
Belastingdienst inlichten inzake uw emigratie. Als u zich uitschrijft bij uw gemeente dan geeft de gemeente dat door aan de Belastingdienst.
Als u op dit moment een ZW- of WW-uitkering krijgt, moet u ze informeren over uw emigratie en vragen om de benodigde formulieren.
Neem contact op met uw pensioenfonds (pensioen dat u hebt opgebouwd blijft staan, en wordt op uw pensioenleeftijd uitgekeerd waar u ook bent).
Neem contact op met uw ziekenkostenverzekeraar om te vragen of u een E111 formulier of Europese Ziekteverzekeringkaart (EHIC) nodig heeft.
Als u dat zou willen kunt u via de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank een vrijwillige AOW/ANW-verzekering afsluiten.
Verkoop van de eigen woning, makelaar inschakelen en/of advertenties plaatsen, opstellen taxatierapport, hypotheek aflossen.
Opzeggen huur van huurwoning, terugvragen borg, afgeven huissleutels, verrekenen jaarlasten (bv. servicekosten, gas, water en elektra).
Bij verkoop Nederlandse auto tijdig inleveren kentekenbewijs, verzekering opzeggen en vrijwaringsbewijs aanvragen.
Kinderen laten uitschrijven van school, verklaring van school over kinderen (soort school en resultaat), restitutie schoolgeld.
Verhuizing zelf regelen (zie checklist Verhuizen), maar denk aan dingen die u mee wilt nemen waar u erg aan gehecht bent.
Aankoopbonnen verzamelen als bewijs dat goederen al langer dan 6 maanden in bezit zijn (i.v.m. invoerrechten).
Douaneformulieren in (laten) vullen en advies inwinnen inzake in- en uitvoerregelingen.
Wellicht overbodig, maar laat u zich bij emigreren uitvoerig voorlichten (door ambassade, internet, beurzen e.d.) en ga niet over een nacht ijs.

ChecklistPagina.nl, om niets te vergeten!