Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Effectief leiderschap

Gewijz.
23-02-2006

  • Wees proactief, wees je bewust van je vermogen je antwoord te kunnen kiezen, waardoor je gedrag afhankelijk wordt van je besluiten en niet van de omstandigheden.

  • Begin altijd met een duidelijk beeld van je einddoel voor ogen. Een belangrijke ondersteuning hierin biedt een eigen persoonlijk statuut. Neem jouw belangrijkste principes en doelen in je leven hierin op. Houd het kort en krachtig zodat je het altijd snel en makkelijk kunt gebruiken.

  • Stel prioriteiten! Alleen zo kan je jouw centrum van principes effectueren. Een belangrijk hulpmiddel is je werk indelen in een tijdmanagement-matrix (dringend/belangrijk, niet-dringend/belangrijk, dringend/niet-belangrijk en niet-dringend/niet-belangrijk). Concentreer je op je 'niet-dringend/belangrijk'-activiteiten.

  • Denk in termen van winnen/winnen in elke situatie. Concentreer je op mogelijkheden voor samenwerkering i.p.v. rivaliteit. Delegeer waar mogelijk zodat ook anderen kunnen 'groeien'.

  • Probeer eerst de ander goed te begrijpen ... en dan pas zelf begrepen te worden. Leer empatisch te luisteren. Onderdruk jezelf 'autobiografisch' te reageren (door te oordelen, onderzoeken,adviseren, interpreteren). Het verhoogt het in jouw gestelde vertrouwen enorm.

  • Werk synergetisch, een synenergetisch verkregen resultaat heeft altijd een meerwaarde t.o.v. de som der delen (1 + 1 = 3). Onverwachte creatieve mogelijkheden ontstaan en ... op deze manier is er voor iedereen genoeg!

  • Besteed continue aandacht aan je eigen ontwikkeling in 4 opzichten: lichamelijk (conditie), spiritueel (muziek, natuur), geestelijk (lezen) en sociaal-emotioneel (dagelijkse 'oefening' met je gezinsleden, vrienden, collega's). Neem de tijd voor reflectie en praat over je inzichten met je partner of vrienden.

  • Bovenstaande 7 eigenschappen van effectief leiderschap zijn afkomstig van Stephen R. Covey (zie www.franklincovey.nl). Alleen door uit te gaan van een levenshouding gebaseerd op onveranderlijke universele principes is volgens hem effectief gedrag mogelijk. Door van 'binnen naar buiten' te werken zijn overwinningen op jezelf en vervolgens op je omgeving mogelijk. Het streven is na de natuurlijke afhankelijkheid en hierna onafhankelijkheid te hebben bereikt, uiteindelijk een bewuste staat van wederzijdse afhankelijkheid te bereiken.

Print Start Info Populair Mail