Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Visie opstellen

Gewijz.
23-02-2006

 • Geeft de visie duidelijk de richting, de doelen en het tijdplaatje aan?

 • Is de visie een echte aanvulling op de missie en doelen?

 • Is de visie geheel in lijn met de missie en doelen?

 • Zijn alle activiteiten onder te brengen onder de gestelde doelen?

 • Nodigt de visie uit tot actie zodat de doelen gerealiseerd kunnen worden?

 • Is de visie toekomstgericht, is duidelijk wat over vijf jaar anders is dan nu?

 • Legt de visie de veranderingen niet vast op basis van aannames?

 • Heeft de visie een positieve emotionele lading?

 • Is de visie duidelijk voor iedereen waarvoor de visie bedoeld is?

 • Is het taalgebruik duidelijk en vrij van modekreten en jargon?

 • Zijn alle aspecten van het beleid in de visie terug te vinden?

 • Doet de visie recht aan de creativiteit die gedurende het proces is vrijgemaakt?

Print Start Info Populair Mail